Sună: (+4) 021.224.73.73
(+4) 074.488.88.96

Onorarii

     Onorariile DIANA DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII au la bază atât tarife orare, cât și tarife fixe, în funcție de tipul activității juridice prestate.

     În toate cazurile, onorariile se stabilesc anterior efectuării fiecarei lucrări, pe baza volumului de muncă estimat, a gradului de complexitate a activității prestate, a specializării avocatului sau expertului și a limbii de desfășurare a procedurii.

     Clienții pentru care prestăm activități constante, precum și cei cu care lucrăm de o perioadă mai îndelungată de timp, beneficiază de reduceri de onorarii sau de anumite servicii acordate gratuit.

     Onorariile pentru serviciile acordate prin “Avocatul de familie” au un regim diferit, fiind facturate în funcție de tipul de program de servicii negociat.